Overenie platnosti podľa evidenčného čísla vozidla

Zadajte, prosím Vašu e-mailovú adresu (na ktorú Vám zašleme notifikáciu o type a platnosti e-známky), ako aj evidenčné číslo zvoleného vozidla. Táto služba je bezplatná a nevyžaduje nákup.

Upozorňujeme Vás, že: overenie platnosti uhradenej diaľničnej známky sa vzťahuje na diaľničné známky zakúpené online v predajnej sieti spoločnosti Nemzeti Mobilfizetési Zrt. alebo formou SMS, to znamená, že overenie platnosti diaľničných známok zakúpených napríklad na čerpacích staniciach v súčasnosti nie je možné. Ak k zadanému evidenčnému číslu vozidla systém nenájde platný údaj, kontaktujte, prosím zákaznícke služby spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Varovanie!

Platnosť diaľničnej známky zakúpenej na stránke spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt., jej predajných miestach, zákazníckych centrách alebo predajných partnerov (napr.: čerpacie stanice, cestovné kancelárie) nie je možné overiť na tomto portáli. Ak k zadanému evidenčnému číslu vozidla systém nenájde platný údaj, kontaktujte prosím zákaznícke služby spoločnosti NÚSZ Zrt. osobne alebo telefonicky (+36-36-587-500).

Akékoľvek dodatočné zmeny v e-známke iniciované alebo uskutočnené prostredníctvom spoločnosti NÚSZ Zrt. (napr. prepis, spätné odkúpenie, zmena evidenčného čísla vozidla alebo platobnej tarify) sa v systéme spoločnosti Nemzeti Mobilfizetési Zrt. nezobrazujú. Spoločnosť NÚSZ Zrt. nenesie zodpovednosť za prípady, keď systém zobrazí platné údaje k evidenčnému číslu zvoleného vozidla, ale jeho prevádzkovateľovi vzniknú doplatky v dôsledku dodatočných zmien zaregistrovaných údajov. Informácie získané z nášho systému majú len informačný charakter a nie sú použiteľné na právne úkony.