Gépjármű Asszisztencia

EA

Gépjármű Asszisztencia - önállóan is köthető autós segítségnyújtás biztosítás: biztonság, bármerre jár autójával. Már napi 36 Ft-tól. Online köthető azonnali kockázatviseléssel, akár európai hatállyal.

Asszisztancia Biztosítás

 • Azonnali kockázatviseléssel is igényelhető (amennyiben e-matricával együtt vásárolja)
 • Autómentés, helyszíni javítás
 • Napi 36 Ft-tól elérhető
 • 7/24 ügyfélszolgálat
 • Garantált kiérkezés 1 órán belül Magyarországon
 • Európai hatállyal is igényelhető

A biztosítást a nemzetközileg is elismert és tapasztalt Europ Assistance Írországi Biztosító nyújtja.

Dokumentumok letöltése

A biztosítási termékismertető letöltéséhez kattintson ide (pdf).

Az általános biztosítási feltételek letöltéséhez kattintson ide (pdf).

Mire terjed ki az asszisztenciabiztosítás?

Alapszolgáltatások:

 • Információszolgáltatás a legközelebbi márkeszerviz elérhetőségeivel kapcsolatban (cím, telefonszám, nyitvatartás)
 • Segítségnyújtás műszaki meghibásodás, baleset és önhiba esetén
 • Helyszíni javítás amennyiben lehetséges
 • Autómentés
 • Gépjárműtárolás
 • Jármű hazaszállítása külföldről
 • Akkumulátor meghibásodásból eredő esemény
 • Üzenetközvetítés és tanácsadás

Kiegészítő szolgáltatások:

 • Szállás biztosítása
 • Tovább- vagy hazautazás
 • Kölcsöngépjármű biztosítása

Járulékos szolgáltatás:

 • Külföldi meghibásodás esetén alkatrész kiküldése a szerviznek
 • Megjavított autóért külföldre utaztatás (külföldi csomagban)
 • Információszolgáltatás a nagyobb autópályákat érintő aktuális forgalomkorlátozó intézkedésekről vagy eseményekről, alternatív útvonaljavaslat
 • Őrzött parkoló megszervezése

Díjak

  Magyarország Európa
Éves D1 13 000 Ft 16 620 Ft
Havi D1 2 350 Ft 6 600 Ft
10 napos D1 1 200 Ft 3 400 Ft
Éves D2 24 725 Ft 33 810 Ft
Havi D2 7 900 Ft 14 900 Ft
10 napos D2 4 200 Ft 7 600 Ft

 

 

Online kötéshez kattintson ide!

 

 

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítás a Magyarországon és külföldi csomag választása esetén az alábbiakban felsorolt országokban bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Észtország, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország (európai rész), Vatikánváros.

EA úton

A szerződő kötelezettségei

 • A szerződéskötéskor megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.
 • Kárenyhítési kötelezettség a kárbejelentés során a biztosító kiszervezési tevékenységet végzőjével egyzetetett módon.
 • A kárrendendezéshez szükséges iratok benyújtása a kár bekövetkezésének okától függően.

Mettől meddig tart a kockázatviselés?

A kockázatviselés kezdőidőpontja szerződő által választott kezdő időpont, de legkorábban a biztosítási díj megfizetésének napja. A biztosítási időszak az ajánlat során a szerződő által választott módozat alapján egy év (amely minden évben a biztosítási évforduló napján kezdődik, és ettől számítva egy évig tart), egy hónap (kockázatviselés kezdő napjától a következő hónapban, a kezdő nappal egyező nap 24 óráig tart, vagy amennyiben kevesebb napszámú hónap követi a vásárlás havát, akkor a hónap utolsó napjának 24. órájáig lesz érvényes a biztosítás), vagy 10 nap.

A kockázatvállalás kezdő időpontját a biztosítási kötvény tartalmazza.

A kockázatviselés megszűnik:

A szerződő által a határozatlan idejű módozat esetében a kockázatviselési évfordulót megelőzően legalább 30 nappal közölt felmondás esetében, a kockázatviselési évforduló napján.

Ha a szerződő az esedékes biztosítási díjat nem fizeti meg, a Biztosító – a következményekre való figyelmeztetés mellett – a Szerződőt a felszólítás elküldésétől számított 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik.

A havi és 10 napos módozat esetében a határozott idő lejártával. 

 

 

EA