Gépjármű Asszisztencia

EA

Gépjármű Asszisztencia - önállóan is köthető autós segítségnyújtás biztosítás: biztonság, bármerre jár autójával. Már napi 20 Ft-tól. Online köthető azonnali kockázatviseléssel, akár európai hatállyal.

Asszisztancia Biztosítás

 • Azonnali kockázatviseléssel is igényelhető
 • Autómentés, helyszíni javítás
 • Napi 20 Ft-tól elérhető
 • 7/24 ügyfélszolgálat
 • Garantált kiérkezés 1 órán belül Magyarországon
 • Európai hatállyal is igényelhető

A biztosítást a nemzetközileg is elismert és tapasztalt Europ Assistance Írországi Biztosító nyújtja.

Dokumentumok letöltése

A biztosítási termékismertető letöltéséhez kattintson ide (pdf).

Az általános biztosítási feltételek letöltéséhez kattintson ide (pdf).

Mire terjed ki az asszisztenciabiztosítás?

Alapszolgáltatások:

 • Információszolgáltatás a legközelebbi márkeszerviz elérhetőségeivel kapcsolatban (cím, telefonszám, nyitvatartás)
 • Segítségnyújtás műszaki meghibásodás, baleset és önhiba esetén
 • Helyszíni javítás amennyiben lehetséges
 • Autómentés
 • Gépjárműtárolás
 • Jármű hazaszállítása külföldről
 • Akkumulátor meghibásodásból eredő esemény
 • Üzenetközvetítés és tanácsadás

Kiegészítő szolgáltatások:

 • Szállás biztosítása
 • Tovább- vagy hazautazás
 • Kölcsöngépjármű biztosítása

Járulékos szolgáltatás:

 • Külföldi meghibásodás esetén alkatrész kiküldése a szerviznek
 • Megjavított autóért külföldre utaztatás (külföldi csomagban)
 • Információszolgáltatás a nagyobb autópályákat érintő aktuális forgalomkorlátozó intézkedésekről vagy eseményekről, alternatív útvonaljavaslat
 • Őrzött parkoló megszervezése

Díjak

  Magyarország Európa
Éves D1 7 480 Ft (20 Ft/nap) 10 290 Ft (28 Ft/nap)
Havi D1 1 870 Ft (62 Ft/nap) 5 390 Ft (180 Ft/nap)
10 napos D1 940 Ft (94 Ft/nap) 2 700 Ft (270 Ft/nap)
Éves D2 14 870 Ft (41 Ft/nap) 21 410 Ft (59 Ft/nap)
Havi D2 6 600 Ft (220 Ft/nap) 11 990 Ft (400 Ft/nap)
10 napos D2 3 300 Ft (330 Ft/nap) 6 000 Ft (600 Ft/nap)

 

 

Online kötéshez kattintson ide!

 

 

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítás a Magyarországon és külföldi csomag választása esetén az alábbiakban felsorolt országokban bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Észtország, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország (európai rész), Vatikánváros.

EA úton

A szerződő kötelezettségei

 • A szerződéskötéskor megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.
 • Kárenyhítési kötelezettség a kárbejelentés során a biztosító kiszervezési tevékenységet végzőjével egyzetetett módon.
 • A kárrendendezéshez szükséges iratok benyújtása a kár bekövetkezésének okától függően.

Mettől meddig tart a kockázatviselés?

A kockázatviselés kezdőidőpontja szerződő által választott kezdő időpont, de legkorábban a biztosítási díj megfizetésének napja. A biztosítási időszak az ajánlat során a szerződő által választott módozat alapján egy év (amely minden évben a biztosítási évforduló napján kezdődik, és ettől számítva egy évig tart), egy hónap (kockázatviselés kezdő napjától a következő hónapban, a kezdő nappal egyező nap 24 óráig tart, vagy amennyiben kevesebb napszámú hónap követi a vásárlás havát, akkor a hónap utolsó napjának 24. órájáig lesz érvényes a biztosítás), vagy 10 nap.

A kockázatvállalás kezdő időpontját a biztosítási kötvény tartalmazza.

A kockázatviselés megszűnik:

A szerződő által a határozatlan idejű módozat esetében a kockázatviselési évfordulót megelőzően legalább 30 nappal közölt felmondás esetében, a kockázatviselési évforduló napján.

Ha a szerződő az esedékes biztosítási díjat nem fizeti meg, a Biztosító – a következményekre való figyelmeztetés mellett – a Szerződőt a felszólítás elküldésétől számított 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik.

A havi és 10 napos módozat esetében a határozott idő lejártával. 

 

 

EA