Rady a tipy

Aký je rozdiel medzi doterajšími a župnými diaľničnými známkami?

Župná diaľničná známka umožňuje využívať všetky spoplatnené úseky danej župy počas celého roka. Kým doterajšie diaľničné známky umožňovali využívať všetky spoplatnené úseky bez obmedzenia územnej platnosti v rámci celej krajiny po dobu 10 dní, jedného mesiaca alebo celého roka, zatiaľ župné diaľničné známky fungujú presne opačným spôsobom: bez obmedzenia časovej platnosti, ale s územným obmedzením (v rámci danej župy). Ročná vnútroštátna diaľničná známka nemá obmedzenú časovú ani územnú platnosť, ale jej cena je vyššia.

Ktorá diaľničná známka je pre mňa najvhodnejšia?

Novinky v systéme diaľničných známok mnohých vodičov zmiatli: v nižšom by sme Vám radi pomohli objasnením niektorých nariadení. Treba poznamenať, že doterajšie diaľničné známky, s výnimkou niektorých, platia aj naďalej. Regionálna (župná) diaľničká známka je ďalšou z možností, ale samozrejme nie je povinná, takže ak Vám viac vyhovuje 10-dňová, mesačná alebo ročná vnútroštátna diaľničná známka, naďalej si ich môžete zakúpiť. Ak vlastníte vnútroštátnu diaľničnú známku (10-dňovú, mesačnú alebo ročnú) nemusíte si k nej zakúpiť župnú diaľničnú známku; v rámci jednej župy môžete využívať spoplatnené cestné úseky aj na základe župného, ale aj na základe ktoréhokoľvek platného vnútroštátneho oprávnenia. Výhodou župnej diaľničnej známky je nižšia cena, čo ocenia najmä tí vodiči, ktorí doteraz využívali bezplatné diaľničné úseky a nemali ročnú diaľničnú známku; v ich prípade umožňuje župná diaľničná známka využívanie nových spoplatnených cestných úsekov za výhodnejšiu cenu. Župná známka je výhodná aj pre osoby, ktoré dochádzaju do miest z prímestských oblastí.

Ako môžem ušetriť na diaľničných známkach?

Aby ste pri kúpe diaľničnej známky ušetrili, naplánujte si ich nákup (respektíve približný plán ciest) na celý rok. V podstate máte na výber z troch typov diaľničných známok.

  • 10-dňová alebo mesačná diaľničná známka

Ak neplánujete veľmi meniť Vaše cestovné zvyklosti a ste si vedomý toho, že spoplatnené cestné úseky využívate len príležitostne, siahnite po 10-dňovej alebo mesačnej diaľničnej známke, ktoré sú najlacnejšie. Ak Vaše ročné náklady na diaľničné poplatky presiahnu 30-35 000 forintov, odporúčame nákup ročnej vnútroštátnej diaľničnej známky aj z hľadiska väčšieho komfortu.

  • Župná diaľničná známka

Ak si dokážete pomerne dobre naplánovať cesty počas roka a viete, ktoré župy budete križovať, tak ľahko vypočítate celkovú sumu všetkých župných diaľničných známok za rok. Ak je táto hodnota nižšia ako suma za všetky klasické diaľničné známky respektíve za vnútroštátnu ročnú známku, zakúpte si župné diaľničné známky: stačí si ich kúpiť raz ročne, čo je nepochybne veľmi pohodlné.

  • Ročná vnútroštátna diaľničná známka

Ak by hodnota všetkých klasických diaľničných známok alebo župných známok prekročila sumu 30-35 000 forintov, je výhodnejšie zakúpiť ročnú vnutroštátnu diaľničnú známku. Tá je síce o 8-10 000 forintov drahšia, ale za pohodlie, ktoré poskytuje, sa oplatí. Po jej zakúpení už nemusíte kupovať iné typy diaľničných známok, ani sledovať sieť spoplatnených ciest respektíve odoprieť si cestu v dôsledku chýbajúceho oprávnenia.

Nové typy diaľničných známok

Doteraz sme hovorili len o výhodách nastolených zmien; povedzme si niečo aj o nevýhodách. Zmeny sa dotknú predovšetkým motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, autobusov, nákladných vozidiel a osobných vozidiel, ktoré môžu prepravovať viac ako 7 osôb. Tieto motorové vozidlá patrili predtým do D1 kategórie, avšak s nastolenými zmenami boli preradené do D2 kategórie a výška úhrady za diaľničné známky, s výnimkou ročnej diaľničnej známky, sa im zdvojnásobila. V prípade týchto vozidiel je takmer v každom prípade výhodnejšie zakúpenie ročného oprávnenia. Zavedenie novej, U kategórie pre prívesy, sa týka relatívne malého počtu vozidiel.