Informácie o systéme elektronických vín 2022

Autópálya

 

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Do systému e-známok patria motocykle, osobné motorové vozidlá (a ich prívesy), a tiež nákladné automobily s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, autobusy a motorové vozidlá, ktoré sú podľa osobitných zákonov oslobodené od cestných poplatkov a ich ťahané vozidlá.

Spoplatnené cestné úseky sa môžu používať iba s platnou e-známkou, o ktorú je potrebné sa postarať ešte pred príjazdom na daný úsek. Ak sa to nestalo, je nutné vykonať zakúpenie e-známky najneskôr do 60 minút po príjazde na spoplatnenú cestnú sieť.

Po zakúpení viac e-známok po sebe je potrebné presne určiť termíny používania, t.j. začiatok platnosti oprávnení.

Aby sa predišlo neoprávnenému používaniu ciest, pri nákupe je vždy nutné kontrolovať na kontrolnom lístku ŠPZ, štátnu príslušnosť, tarifnú kategóriu a dobu platnosti. V prípade elektronickej úhrady cestného poplatku správa o zaplatení slúži ako potvrdenie.

V prípade, ak kupujete e-známku tarifnej kategórie U (príves) k ŠPZ vozidla, ktoré patrí do tarifnej kategórie D2 alebo B2, do konca platnosti oprávnenia môžete k vozidlu pripojiť ťahané vozidlo s akoukoľvek ŠPZ.

Predbežný nákup

Predbežný nákup, t. J. Predaj elektronických štítkov 2021, sa začal 7. decembra. Predbežný nákup spočíva v tom, že si budete môcť kúpiť budúcoročnú krajskú a národnú diaľničnú nálepku vopred už tento rok.

Úseky spoplatnených ciest v Maďarsku sa budú ďalej rozširovať

Východná časť diaľnice M4 (takmer 30 kilometrov medzi hlavnou cestou 47 a štátnymi hranicami) bola tento rok dokončená novo odovzdaným úsekom, ktorý zabezpečí dosiahnutie rumunských hraníc. Od 1. januára 2021 bude platiť doteraz bezplatná časť.

Zmeny platieb poistného

 • Maximalizácia príplatku bude k dispozícii po dvoch prípadoch v porovnaní so súčasnými tromi.
 • Príplatková amnestia: so 180 dňami správy vás zbaví nahromadených pohľadávok až stotisíc forintov za sumu zodpovedajúcu 6 príplatkom.
 • Po prijatí oznámenia zaslaného z dôvodu neoprávneného používania cesty sa následným nákupom ročnej národnej nálepky vyhnete platbe príplatkov.

 

II. CENY

Platnosť od 1/1/2021:

Kategórie 10 dní Mesiac Rok Kraj
D1 3 640 Ft 4 970 Ft 44 660 Ft 5 200 Ft
D2 7 270 Ft 9 930 Ft 44 660 Ft 10 390 Ft
B2 16 100 Ft 22 830 Ft 207 770 Ft 20 780 Ft
U 3 640 Ft 4 970 Ft 44 660 Ft 5 200 Ft
D1M 1 530 Ft 2 600 Ft - -

 

Vyššie uvedené ceny sú brutto ceny.

 

III. TARIFNÉ KATEGÓRIE

Tarifná kategória vozidla sa musí určiť podľa osvedčenia vozidla o evidencii alebo iných úradných záznamov v dokladoch vozidla (kategória vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť, počet osôb, ktorý sa môže prepravovať). Tarifná kategória U: ťahané vozidlo pripojené k vozidlám patriacim do tarifných kategórií D2 a B2.

 

IV. DOBA PLATNOSTI E-ZNÁMKY

Týždenné oprávnenie: platí od počiatočného termínu zadaného kupujúcim a na ďalších 9 dní, spolu 10 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní do 24. hodiny 10. dňa.

Mesačné oprávnenie: platí od počiatočného dňa zadaného kupujúcim do 24. hodiny (číslom) rovnakého dňa nasledujúceho mesiaca. V takom prípade, ak v mesiaci ukončenia platnosti nie je taký deň, platí do 24. hodiny posledného dňa mesiaca.

Ročné celokrajinné oprávnenie: platí od prvého dňa predmetného roka do 24. hodiny dňa 31. januára nasledujúceho roka. Ročná známka v prípade nákupu počas doby platnosti zabezpečuje oprávnenie od času nákupu.

Ročné župné oprávnenie: ročný typ známky na územnom princípe pre vozidlá patriace do kategórií D1M, D1, D2, B2 a U, ktorý umožňuje používať všetky spoplatnené rýchlostné cesty v rámci jednej župy. Je možné zakúpiť pre jedno vozidlo aj e-známky viacerých žúp. Doba platnosti je rovnaká ako u ročného celokrajinného oprávnenia. Územná oprávnenosť platí do prvej križovatky mimo danej župy po spoplatnenom cestnom úseku. O územnej platnosti známok sa môžete informovať na stránke nemzetiutdij.hu.

Zakúpenie ročnej župnej e-známky je možné pre nasledujúce župy:

 • Bács-Kiskun
 • Baranya
 • Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Csongrád-Csanád
 • Fejér
 • Győr-Moson-Sopron
 • Hajdú-Bihar
 • Heves
 • Komárom-Esztergom
 • Pest
 • Somogy
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg
 • Tolna
 • Vas
 • Veszprém
 • Zala.

Kontrolný lístok obdržaný pri nákupe, resp. potvrdzujúcu správu si uchovajte 2 roky po poslednom dni platnosti e-známky!

 

V. NEOPRÁVNENÉ POUŽÍVANIE CESTY

O neoprávnenom používaní cesty hovoríme,

 • ak vozidlo nemá platnú e-známku počas jazdy na spoplatnenom cestnom úseku;
 • ak zakúpená e-známka nezodpovedá tarifnej kategórii vozidla (napr. pre osobné vozidlo, ktorým je možné prepravovať viac ako 7 osôb sa zakúpilo oprávnenie v kategórii D1 namiesto D2);
 • ak ŠPZ uvedená na kontrolnom lístku alebo v potvrdzujúcej správe nezodpovedá skutočnej ŠPZ vozidla;
 • ak sa doba platnosti e-známky už skončila alebo sa ešte nezačala;
 • ak sa štátna príslušnosť uvedená na kontrolnom lístku alebo v potvrdzujúcej správe líši od tej, ktorá je na ŠPZ vozidla;
 • ak vozidlo so zakúpenou známkou pre jednu župu používa spoplatnenú cestnú sieť inej župy.

Zaplatenie cestných poplatkov sa kontroluje kamerovým systémom, vozidlami na kontrolu taríf a mobilnými zastavovacími jednotkami. Neoprávnené používanie cestnej siete má za následok povinnosť zaplatenia príplatku. V prípade zastavovacej kontroly je neoprávnený užívateľ cestnej siete povinný príplatok alebo rozdiel príplatkov zaplatiť na mieste, alebo zakúpiť e-známku, ak sú k tomu dané podmienky.

 

VI. ONLINE NÁKUP

Ak si diaľničnú známku zakúpite cez portál e-autopalyamatrica.hu/sk, po úspešnom zakúpení, resp. realizácii platby okamžite dostanete e-mail s poradovým číslom známky, ktorým počas doby platnosti môžete preukázať oprávnenosť k používaniu cesty. Nákup diaľničnej známky cez internet má niekoľko výhod pre cestujúcich.

Rýchly nákup bez registrácie

K nákupu nie je nutné sa zaregistrovať, známku si pomocou bankovej karty môžete zakúpiť za 1-2 minúty.

Aktuálne informácie

Na našej stránke vždy nájdete čerstvé informácie o dostupných známkach, úhrade tarify a maďarskej cestnej sieti.

Registrácia

Pomocou voliteľnej registrácie môžete prehliadať Vaše minulé nákupy a účty.

 

VII. KONTAKTY, VYBAVOVANIE

V prípade vybavovania prepisu diaľničnej známky, zmeny ŠPZ, chybnej tarifnej kategórie / zmeny kategórie, chybne zadanej ŠPZ, potvrdenia trvania oprávnenosti používania ciest, spätného odkúpenia dvojito nakúpenej známky zavolajte na služby zákazníkom Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Poštová adresa: 1380 Budapest, Pf.: 1170

Elektronická pošta pre zákazníkov: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Telefonická služba zákazníkom v nemeckom jazyku v pracovné dni, v anglickom jazyku každý deň od 8 do 16 hod.: +36 (36) 587-500