Opätovné odoslanie potvrdenia nálepky

Opätovné odoslanie platných elektronických nálepiek zakúpených výhradne na webových stránkach e-autopalyamatrica.hu/sk. Je dôležité, aby ste zadali e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri nákupe.

Varovanie!

Potvrdenie o zakúpení diaľničných nálepiek inde nie je možné. Ak sa náš systém nezhoduje s evidenčným číslom, ktoré hľadáte, kontaktujte zákaznícky servis National Toll Payment Services PLC. Osobne alebo telefonicky (+36-36-587-500). Akékoľvek následné zmeny vykonané inde na diaľničnej nálepke (napr. Prevod, spätný nákup, ŠPZ alebo oprava kategórie mýta) sa vo vrátenom výsledku nezobrazia.

Naša spoločnosť nemôže prevziať zodpovednosť v prípadoch, keď náš systém poskytne výsledok pre hľadanú ŠPZ a operátorovi vznikne príplatok z dôvodu následnej zmeny. Informácie získané z dotazu iniciovaného v našom systéme počas postupu prirážky a nápravy sa preto nepovažujú za dôveryhodné a nemožno ich použiť.