Informácie

Elektronickú známku je potrebné zakúpiť ešte pred vjazdom na spoplatnený cestný úsek; dodatočné zakúpenie diaľničnej známky neoprávňuje používanie spoplatneného úseku so spätnou platnosťou a považuje sa za neoprávnené používanie, za ktoré je vymeraná pokuta.

60 minút pred zakúpením e-známky nie je možné uložiť pokutu

Vodič, ktorý vošiel na spoplatnený cestný úsek bez platného oprávnenia má 60 minút na to, aby si ho zakúpil. Uplatnením tohto nariadenia sa vyhnú pokute vodiči, ktorí vošli na spoplatnený úsek náhodou. Zároveň nariadenie umožňuje prispôsobiť plán cesty skutočným požiadavkám a nie vyhľadávaniu predajného miesta e-známky pred vjazdom na spoplatnený úsek. V zmysle tohto nariadenia začína platnosť oprávnenia prakticky 60 minút pred jeho zakúpením.

10-dňová diaľničná známka

Platí 10 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní – teda od prvého dňa určeného kupujúcim a 9 nasledujúcich dní až do polnoci 10. dňa.

  • Mesačná diaľničná známka

Platí od prvého dňa určeného kupujúcim až do polnoci dňa s totožným číslom v nasledujúcom mesiaci; ak takýto deň v mesiaci ukončenia platnosti diaľničnej známky nie je, platí známka do polnoci posledného dňa v mesiaci.

  • Ročná diaľničná známka

Platí od prvého dňa príslušného roka do polnoci 31. januára nasledujúceho roka. Známka nemá spätnú platnosť a poskytuje oprávnenie na používanie spoplatnenej cesty len odo dňa jej zakúpenia.

  • Združené mesačné diaľničné známky

Združené diaľničné známky (čiže objednávka 2, 3, 4, 5 alebo 6 známok s mesačnou platnosťou) umožňujú niekoľkomesačné užívanie spoplatnených cestných úsekov a poskytujú tak rovnaký komfort ako ročná vnútroštátna diaľničná známka. Toto riešenie je zároveň aj úsporné, nakoľko polročná známka poskytuje oprávnenie na ďalších 4-6 dní, navyše stačí zaplatiť len polovicu mesačného manipulačného poplatku. Pri kúpe združených diaľničných známok venujte osobitnú pozornosť správnosti evidenčného čísla vozidla, nakoľko za jeho opravu musíte zaplatiť poplatok, ktorého výška predstavuje 1470 Ft za jednu diaľničnú známku. 

Kategórie vozidiel

Dané vozidlo je zaradené do príslušnej kategórie na základe oficiálneho záznamu v osvedčení o evidencii podľa najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla. Výška úhrady diaľničných známok pre jednotlivé kategórie môže byť odlišná.

  • D1 motocykle kategória

Motocyklisti si môžu zakúpiť 10-dňové alebo týždenné oprávnenie na používanie spoplatnených ciest za polovicu ceny platnej pre D1 kategóriu.

  • D1 kategória

Do tejto kategórie patria motocykle respektíve osobné autá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, určené na prepravu maximálne 7 osôb vrátane vodiča a ich prívesy. Kritériá: Maximálne 7 osôb a celková hmotnosť do 3,5 t.

  • D2 kategória

Do D2 kategórie patria všetky osobné autá, ktoré nepatria do kategórie D1, určené na prepravu viac ako 7 osôb, ako aj nákladné vozidlá a obytné automobily s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony. Ak je v poli "J" dokumentácie vozidla uvedené "N1", vozidlo patrí do kategórie D2. Taktiež ak sa v poli "J" nachádza "M1", ale celková hmotnosť vozidla presahuje 3,5 t, potom vozidlo patrí do kategórie D2.

  • B2 kategória

Do tejto kategórie patria autobusy.

  • U kategória

Do tejto kategórie patria prívesy vozidiel kategórie D2 a B2, ktoré vyžadujú kúpu diaľničnej známky na evidenčné číslo prívesu.  

Možnosti platby

Vďaka viacerým spôsobom platby môžete uhradiť diaľničný poplatok rýchlo a pohodlne. Nezabudnite prosím, že spoplatnené cestné úseky môžete využívať len na základe e-mailovej správy potvrdzujúcej úspešné zakúpenie diaľničnej známky (toto oznámenie obsahuje poradové číslo diaľničnej známky).

  • Platba kartou online

Pomocou platobnej karty viete uhradiť diaľničnú známku v priebehu niekoľkých minút. Platba prebieha na stránke bezpečnej platobnej brány OTP Banky. Systém akceptuje všetky platobné karty, ktoré umožňujú platby na internete. Po úspešnej platbe sa stáva diaľničná známka okamžite platnou. Údaje o karte zadané na platforme OTP Banky sú prístupné jedine pre OTP Banku.

  • Platba prevodom

Na stránke bude čoskoro možná aj platba prevodom. Údaje k prevodu Vám systém poskytne na konci procesu objednávania. Dôležitá informácia pri platbe prevodom: diaľničná známka sa stáva platnou až po pripísaní sumy na účet obchodníka o čom Vás budeme informovať e-mailovou správou. Pri tomto spôsobe platby prosím berte do úvahy dobu prevodu.

Kontrola známok

Použitie spoplatneného úseku je možné len s platnou diaľničnou známkou. Kontrola diaľničných známok sa môže vykonávať na ktoromkoľvek mieste spoplatneného cestného úseku bez zastavenia vozidla. Kontrolný ústrižok (v prípade kúpy cez internet vytlačený potvrdzovací e-mail s poradovým číslom diaľničnej známky) je potrebné ponechať ešte 2 roky po skončení platnosti diaľničnej známky. Pri kúpe známky úhrada výšky diaľničného poplatku neznamená automaticky oprávnenie na užívanie spoplatnených cestných úsekov; na to je potrebné platné poradové číslo.

Neoprávnené užívanie ciest

V prípade zistenia neoprávneného užívania spoplatneného cestného úseku či už pri miestnej alebo automatickej kontrole na základe evidenčného čísla vozidla, je vodič poviný uhradiť pokutu, ktorej výška závisí od kategórie vozidla. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s používaním spoplatnených ciest a diaľničných známok sa obráťte na zákaznícke centrá spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt..

60 minút pred zakúpením e-známky nie je možné uložiť pokutu

Vodič, ktorý vošiel na spoplatnený cestný úsek bez platného oprávnenia má 60 minút na to, aby si ho zakúpil. Uplatnením tohto nariadenia sa vyhnú pokute vodiči, ktorí vošli na spoplatnený úsek náhodou. Zároveň nariadenie umožňuje prispôsobiť plán cesty skutočným požiadavkám a nie vyhľadávaniu predajného miesta e-známky pred vjazdom na spoplatnený úsek. V zmysle tohto nariadenia začína platnosť oprávnenia prakticky 60 minút pred jeho zakúpením.

Výška pokút

V prípade zistenia neoprávneného užívania spoplatneného cestného úseku je majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla povinný uhradiť pokutu, ktorej výška závisí od kategórie vozidla.

Podľa nového nariadenia platného od 1. januára 2019 ak motorové vozidlo kategórie D2 alebo B2, ani ním ťahaný príves (U kategória) nedisponujú platnou diaľničnou známkou, bude majiteľovi alebo prevádzkovateľovi tohto motorového vozidla vyrubená jedna pokuta, na rozdiel od doteraz zaužívanej praxe, kedy boli vyrubené pokuty dve. Majiteľ alebo prevádzkovateľ motorového vozidla je povinný uhradiť vyrubenú pokutu aj v tom prípade, ak motorové vozidlo disponovalo, ale ním ťahaný príves nedisponoval platným oprávnením na užívanie spoplatnených cestných úsekov.

Výška doplatku

V prípade, že motorové vozidlo disponuje oprávnením nižšej kategórie akou je jeho skutočná kategória, je vodič alebo prevádzkovateľ vozidla povinný uhradiť rozdiel na poplatku. V prípade, že motorové vozidlo disponuje oprávnením vyššej kategórie akou je jeho skutočná kategória, rozdiel na poplatku sa neuhrádza.