Často kladené otázky, odpovede

V tejto časti nižšie nájdete prehľad najčastejších otázok a odpovedí súvisiacich s diaľničnými známkami. V prípade, že ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, kontaktujte prosím zákaznícku linku spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. na čísle 06 (36) 587-500, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne.

Aký je základný rozdiel medzi klasickou a župnou diaľničnou známkou?

Doterajšie diaľničné známky s obmedzenou časovou platnosťou (10-dňové, mesačné, ročné) platia vnútroštátne na všetkých, aj novozavedených spoplatnených cestných úsekoch. Nové, župné diaľničné známky majú územné obmedzenia, to znamená, že oprávňujú využívanie spoplatnených úsekov len v rámci danej župy, avšak bez časového obmedzenia, čiže počas celého roka. Pre správny výber diaľničnej známky odporúčame vytvoriť predbežný ročný plán ciest.

Kedy je výhodnejšie kúpiť župnú diaľničnú známku?

Župná diaľničná známka je len ďalšou z možností, jej zakúpenie nie je povinné. Ak si dokážete pomerne dobre naplánovať cesty počas roka a viete, ktoré župy budete križovať, tak ľahko vypočítate celkovú sumu všetkých župných diaľničných známok za rok. Ak táto hodnota neprevyšuje sumu za vnútroštátnu ročnú známku, oplatí sa Vám kúpiť župné známky.

Ako si viem zakúpiť župnú diaľničnú známku?

Župné diaľničné známky si viete zakúpiť v zákazníckych centrách spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., na vybraných predajných miestach, formou SMS alebo online cez internet. V zmysle príslušného nariadenia o odklade tomu, kto využíva v mesiaci január spoplatnené cestné úseky bez platnej diaľničnej známky, je odpustená pokuta, ak si do konca februára na daný úsek platné oprávnenie zakúpi. V takomto prípade je možné v zákazníckych centrách spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. za manipulačný poplatok žiadať zrušenie pokuty.

Kedy je výhodnejšie kúpiť ročnú vnútroštátnu diaľničnú známku?

Ročná vnútroštátna diaľničná známka umožňuje neobmedzené užívanie celej siete spoplatnených cestných úsekov do 31. januára nasledujúceho roka. Ak Vaše ročné náklady na všetky klasické diaľničné známky alebo župné známky prekročia sumu 30-35 000 forintov, je výhodnejšie zakúpiť ročnú vnutroštátnu diaľničnú známku. Po jej zakúpení už nemusíte kupovať iné typy diaľničných známok, ani hľadať alternatívne trasy respektíve si odoprieť cestu v dôsledku chýbajúceho oprávnenia. Tento komfort vyváži o niečo vyššiu cenu.

Ako si môžem zakúpit diaľničnú známku?

Na našej webovej stránke vyplňte potrebné údaje, to znamená, zadajte typ diaľničnej známky, údaj o motorovom vozidle a pokračujte podľa inštrukcií. Objednávka diaľničnej známky prebehne automaticky.

Kedy si musím zakúpiť diaľničnú známku?

Diaľničnú známku je potrebné zakúpiť pred vjazdom na spoplatnený cestný úsek, takže ideálne ešte pred cestou. Dodatočne zakúpená e-známka neoprávňuje používanie spoplatneného úseku so spätnou platnosťou a považuje sa za neoprávnené užívanie, za ktoré je vymeraná pokuta.

Ako viem platiť?

Naša stránka umožňuje platbu kartou online.

  • Platba kartou online

Platba kartou online prebieha na stránke bezpečnej platobnej brány OTP Banky. Systém akceptuje všetky platobné karty, ktoré umožňujú platby na internete. Po úspešnej platbe sa stáva diaľničná známka okamžite platnou. Údaje o karte zadané na platforme OTP Banky sú prístupné jedine pre OTP Banku.

Aký je ďalší postup po odoslaní objednávky?

Po úspešnom zrealizovaní platby Vám na Vami zadanú adresu zašleme potvrdzujúci e-mail s údajmi o objednávke. Tento e-mail si prosím uchovajte. Nezabúdajte prosim, že úspešná úhrada výšky diaľničného poplatku neznamená automaticky oprávnenie na užívanie spoplatnených cestných úsekov; na to je potrebné predložiť potvrdzujúci e-mail s poradovým číslom diaľničnej známky.  

Môžem žiadať k objednávke doklad o úhrade?

Pri výbere typu diaľničnej známky zaznačte žiadosť o vystavenie faktúry a zadajte prosím fakturačnú adresu. Doklad o úhrade Vám zašleme e-mailom.

Je možné uhradenú a platnú diaľničnú známku stornovať?

Raz uhradenú a platnú diaľničnú známku už nie je možné upravovať ani stornovať; preto, prosím dôkladne skontrolujte správnosť zadaných údajov. Ak ste zadali chybný údaj, môžete žiadať jeho opravu v zákazníckych centrách spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.: kontaktujte prosím zákaznícku linku na čísle 06 (36) 587-500.

Viem overiť platnosť diaľničnej známky na základe evidenčného čísla vozidla?

Táto služba je možná len v prípade diaľničných známok zakúpených na našej platforme. Pre overenie platnosti diaľničných známok zakúpených inde, kontaktuje prosím predajné miesto uvedené na kontrolnom ústrižku.

Prešiel som bez platného oprávnenia popri radare, s čím môžem počítať?

Vodič, ktorý vošiel na spoplatnený cestný úsek bez platného oprávnenia má 60 minút na to, aby si ju zakúpil. Uplatnením tohto nariadenia sa vyhnú pokute vodiči, ktorí vošli na spoplatnený úsek náhodou. 60 minutový interval sa počíta od momentu vjazdu na spoplatnený úsek, nie od momentu uvedomenia si jazdy bez platného oprávnenia. Pre podrobnejšie informácie súvisiace s kontrolami diaľničných známok a pokutami za neoprávnené užívanie spoplatnených úsekov prejdite na stránku spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.