Informacje

Winietę należy zakupić przed rozpoczęciem podróży; jej zakup w czasie podróży nie nadaje kierowcy uprawnień do korzystania z drogi, co może się wiązać z karami finansowymi.

W ciągu 60 minut od zakupu winiety można uiścić opłatę tylko za jedną usługę.

Zakupu winiety należy dokonać w ciągu 60 minut od zalogowania się do systemu, wcześniej nie było takiej konieczności. Dzięki temu uniknie się sytuacji, w której nagle klient otrzyma informacje o jakiejś opłacie dodatkowej. Jednocześnie daje to możliwość przemyślenia planu podróży i potrzeb oraz uniknięcia poszukiwania nowej winiety chwilę przed odjazdem. System daje nam ok. 60 minut na podjęcie ostatecznej decyzji.

  • Winieta 10-ciodniowa

Winieta 10-ciodniowa obowiązuje od wybranego dnia przez 9 dni i do godziny 24:00 dnia dziesiątego.

  • Winieta miesięczna

Winieta jest ważna do tego samego dnia następnego miesiąca do godziny 24:00; jeśli podanego dnia nie ma w nastepnym miesiącu, należy zwrócić na to uwagę.

  • Winieta roczna

Winieta jest ważne od następnego dnia od zakupu to 31 stycznia kolejnego roku do godziny 24:00 a prawo z korzystania z przejazdów masz zapewnione tylko od dnia zakupu, nigdy wstecz.

  • Winieta łączona

Łączenie ze sobą winiet (dwu-, trzy-, cztero-, pięcio-, czy sześciomiesięcznych) są alternatywą dla rocznej winiety i umożliwiają korzystanie z niej przez kilka miesięcy. Do tego otrzymuje się uprawnienie do korzystania z winiety przez kolejne 4-6 miesięcy przy zaoszczędzeniu opłaty za jeden miesiąc. Przy zakupie winiety łączonej należy pamietać o sprawdzeniu numeru tablicy rejestracyjnej, za której przepisanie również należy uiścić opłatę. Koszt przepisania numeru tablicy rejestracyjnej wynosi 1470 Ft.

Kategorie pojazdów

Pojazd, o którym mowa, jest wpisywany do jednej z kategorii pojazdów w oparciu o maksymalną dopuszczalną masę pojazdu i pojazdu ciągniętego, zgodnie z oficjalnym świadectwem rejestracji. Pojazd, który zostaje podany przez klienta kwalifikowany jest do jednej kategorii pojazdu biorąc pod uwagę najwyższą dopuszczalną masę pojazdu, która wpisana jest w dowodzie rejestracyjnyjm. Ceny poszczególnych winiet są różne dla poszczególnych kategorii.

  • Kategoria motorowa D1

Dla pojazdów motorowych kategorii D1 przysługuje winieta o długości 10 dni.

  • Kategoria D1

Do tej kategorii należy zaliczyć pojazdy motocyklowe, a także samochody osobowe o masie najwyższej 3,5 tony, maksymalnie 7 osobowe, mogące posiadać przyczepę. Kryteria: 'M1' w polu "J" w dokumentacji pojazdu, maksymalnie 7 osób i do 3,5t masy brutto.

  • Kategoria D2

Do kategorii D2 zaliczają się pojazdy inne, niż te które zaliczają się do kategorii D1, które są w stanie pomieścić więcej, niż 7 osób i których masa wynosi więcej niż 3,5 tony. Gdy w polu "J" w dokumentacji pojazdu znajduje się "N1", wówczas pojazd należy do kategorii D2. Również, gdy w polu "J" znajduje się "M1", ale masa brutto pojazdu przekracza 3,5t, wówczas należy on do kategorii D2.

  • Kategoria B2

Do tej kategorii zaliczane są autobusy.

  • Kategoria U

Do tej kategori zaliczamy pojazdy z kategorii D2 i B2, wraz z przyczepami, do których należy dokupić osobną winietę.

Sposoby płatności

Dzięki kliku możliwym sposobom płatności, możesz wygodnie i szybko uiścić wszystkie opłaty.  Prosimy nie zapominać o tym, że do korzystania z dróg upoważnia posiadanie wcześniej opłaconej winiety (konieczny jest posiadanie numeru winiety).

  • Płatność kartą

Za pomocą karty płatniczej w ciągu kilku minut możecie Państwo opłacić winietę. Płatność odbywa się przez stronę banku OTP. System akceptuje wszystkie rodzaje kart płatniczych. Po udanym procesie płatności winieta staje się aktywan natychmiast. Wszelkie dane karty wpisane na stronie banku OTP są widoczne i przetwarzane tylko przez bank OTP.

Wkrótce na naszej stronie możliwa będzie płatność z każdego banku. Dane potrzebne do wykonania przelewu należy podać na koniec procesu zamawiania winiety. Prosimy o zapamiętanie ważnej informacji dotyczącej przelewów: winieta uzyskuje swoją ważność nie w momencie zakupu i wykonania przelewu, ale w momencie zaksięgowania wpłaty przez bank, o czym zawsze informujemy Państwa drogą mailową. Prosimy pamiętać zatem o czasie realizacji przelewów podczas wyboru sposobu płatności.

Kontrola

Z dróg płatnych można korzystać tylko z ważną winietą. To czy pojazd podróżuje z ważną winietą można sprawdzić z każdej chwili, bez jego zatrzymywania. Należy zachować dokument kontrolny (lub tez wiadomość e-mail z numerem seryjnym winiety, w przypadku zakupów przez Internet) przez caly okres ważności winiety, oraz przez 2 lata po jej wygaśnięciu. Samo potwierdzenie opłacenia winiety nie oznacza, że jest ona juz ważna; do tego potrzebny jest ważny numer seryjny winiety.

Korzystanie z dróg bez zezwolenia

W momencie zatrzymania pojazdu, który nie posiada ważnej winiety, lub też w czasie weryfikacji elektronicznej, kierowca zobowiązany jest uiścić odpowiednią opłatę, odpowiednio do pojazdu jakim się porusza. W celu wyjaśnienia problemów związanych z korzystaniem dróg, oraz z winietami, prosimy o zwrócenie się do Biura Obsługi Krajowego Dostawcy Usług Drogowych.

W ciągu 60 minut od zakupu winiety można uiścić opłatę tylko za jedną usługę.

Zakupu winiety należy dokonać w ciągu 60 minut od zalogowania się do systemu, wcześniej nie było takiej konieczności. Dzięki temu uniknie się sytuacji, w której nagle klient otrzyma informacje o jakiejś opłacie dodatkowej. Jednocześnie daje to możliwość przemyślenia planu podróży i potrzeb oraz uniknięcia poszukiwania nowej winiety chwilę przed odjazdem. System daje nam ok. 60 minut na podjęcie ostatecznej decyzji.

Wysokość kary

Gdy w momencie kontroli pojazd porusza się z nieważną winieta, jego kierowca zobowiązany jest uiścic karę za ten fakt.

Od poczatku 2020 roku w życie weszła ustawa, aby pojazdy z kategorii D2, lub B1, a także przyłączone do nich przyczepy (lub pojazdy z kategorii U), płaciły tylko jedną karę za nieposiadanie ważnej winiety.  W takim przypadku kierowca musi uiścić odpowiednią opłatę, jako że podróżuje z pojazdem bez ważnej winiety.

Różnice w wysokości kar

Jeśli pojazd jest z kategorii niższej, a posiada winietę z kategorii wyższej, wówczas musi zapłacić karę. Jeśli pojazd jest z kategorii wyższej, a posiada winietę z kategorii niższej, wówczas nie musi płacić kary.