Az autópálya matrica érvényessége

Az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az e-matricát a választott díjköteles útszakaszra, minden esetben a felhajtás előtt kell megvásárolni.

Igazolás hiányában tilos felhajtani fizetős útszakaszra, ha ez mégis megtörténik, az nem kis összegű büntetéssel jár. Ez arra is vonatkozik, ha valaki utólagosan vált autópálya matricát, mert visszamenőlegesen nem jelent úthasználati jogosultságot.

Érvényességi idők

Az e-matricát mindig a díjköteles szakaszra való felhajtás előtt kell megváltani: az e-matrica utólagos megvásárlása nem jelenthet visszamenőleges úthasználati jogosultságot, és ennek megfelelően az utólag megváltott matrica jogosulatlan úthasználatnak minősül, ami pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

  • Éves matrica a tárgyév legelső napjától, az azt követő év január utolsó napjának 24 órájáig. Fontos, hogy az éves is csak a vásárlás időpontjától – tehát visszamenőlegesen nem – biztosít jogos úthasználatot
  • Fél éves matrica esetén a vásárlás 6 db havi matrica együttes vásárlását jelenti
  • Havi matrica esetén a tulajdonos által megadott kezdő naptól a következő hónapban, a kezdő nappal egyező nap 24 óráig. Amennyiben kevesebb napszámú hónap követi a vásárlás havát, akkor a hónap utolsó napjának 24. órájáig lesz érvényes a matrica. Amennyiben Ön a vásárlás napját jelöli meg kezdő napnak, úgy az érvényesség kezdete az e-matrica kifizetésének időpontja.
  • 10 napos (heti) matrica a vásárló által megadott nap és további 9 nap idejére, azaz 10 egymást követő napra (naptári nap!) érvényes, a befejező nap 24 órájáig. Amennyiben Ön a vásárlás napját jelöli meg kezdő napnak, úgy az érvényesség kezdete az e-matrica kifizetésének időpontja.
  • Vármegyei matrica – egy vármegye gyorsforgalmi úthálózatára ad jogosultságot, viszont egy gépjárműre több vármegyei éves matrica is vásárolható Érvényessége a tárgyév első napjától kezdődik és az azt követő év január 31 napjának 24. órájáig tart. Itt szintén fontos, hogy a jogos úthasználatot csak a vásárlás időpontjától – visszamenőleg nem – biztosít.
  • Összevont havi matricáknál valójában az éves matrica kényelme a fő szempont azoknak, akik évközben rendelik meg azt.

6 havi, 5 havi, 4 havi, 3 havi és 2 havi matricák együttes megrendeléséről van szó, ami egy költség takarékos megoldás. A félév jogosultság mellett, 4-6 nap további jogos úthasználatot is ad, és az 1 havi kényelmi díjaknak mindössze a felét számolja fel. Az összevont matricák vásárlásánál a visszaigazolásban 6 havi, 5 havi, 4 havi, 3 havi, 2 havi azonosító szerepel!

A matricák ellenőrzése

Gépjárművünk megállítása nélkül is, rendszám alapján, elektronikus úton, a matricaköteles szakaszok bármely pontján is ellenőrizhetik a matricák érvényességét, illetve annak meglétét. Az ellenőrzőszelvényt, vagy a nyugtázó értesítést az érvényesség időtartama alatt, valamint a lejárat után még legalább két évig meg kell őrizni. Ha online vásárolt matricával rendelkezünk, akkor az érvényességet bizonyító, visszaigazoló emailt meg kell őrizni a lejárat után még legalább két évig.

A matrica kifizetése még nem jelent automatikusan jogosultságot a fizetős szakaszok használatára, ahhoz minden esetben érvényes matrica sorszámra van szükség.