Jogosulatlan úthasználat és büntetések

Ha bármely díjköteles magyarországi útszakaszon, a gépjármű érvényes használati jogosultsága nélkül halad, akkor az kivétel nélkül, minden esetben jogosulatlan úthasználatnak minősül!

Abban az esetben, ha ellenőrzéskor a gépjármű nem rendelkezik érvényes matricával, akkor minden esetben pótdíjat kell fizetni. Ez a díj az ellenőrzés alá vont járműhöz tartozó díjkategória szerinti összeg. Az úthasználat jogosságát vagy az ellenőrző szelvény igazolhatja, vagy ha a díj elektronikusan került kifizetésre, akkor a nyugtázó értesítés az igazolás.

Érvénytelen úthasználatai jogosultság

Olyan esetben, ha a jármű vezetőjénél van úthasználati engedély, azonban az mégsem érvényes, akkor szintén jogosulatlanul használja az adott útszakaszt. Ilyen például, ha

  • nem egyezik a rendszám a szelvényen a jármű rendszámával
  • a matrica érvényessége még nem kezdődött meg, illetve lejárt
  • a jogosultság alacsonyabb díjkategóriára szól, mint ami az ellenőrzött gépjármű jogosultsága lenne
  • eltérő felségjel, vagyis a szelvényen szereplő felségjel eltér a forgalmi rendszámon lévő – valós – felségjeltől

A pótdíj összege

Fenti esetekben, jogosulatlan úthasználat miatt pótdíjat kell fizetni, a jármű kategóriájának megfelelő mértékben. Ha egyáltalán nincsen jogosultság, akkor a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell megfizetni. Ha ellenőrzéskor - az egyébként érvényes - úthasználati díjkategória alacsonyabb a járműhöz tartozó valódi kategóriánál, akkor a különbözetet kell megfizetni, de legalább a legalacsonyabb pótdíj összegét. Itt maximális pótdíj nem állapítható meg!

A fizetési határidő helyszíni ellenőrzéskor az adott naptól, elektronikus ellenőrzés esetén a felszólító levél kézhezvételétől kezdődik.

A pótdíjat a helyszíni ellenőrzéskor módunkban áll azonnal kifizetni bankkártya használattal, illetve postai csekken vagy átutalással. Lehetőség van továbbá a kifizetésre bármelyik ügyfélszolgálati irodában is. Ha elektronikus ellenőrzés után kapunk postán kézbesített fizetési felszólítást, akkor a kézhezvételt követően szintén kifizethető ez mindhárom módon (postai csekk, átutalás, ügyfélszolgálatnál személyesen).

Az e-matrica megvásárlását megelőző 60 percben nem lehet pótdíjat kiszabni

A díjköteles úthálózatra lépéstől számítva 60 perc áll az úthasználó rendelkezésére, hogy úthasználati jogosultságot vásároljon, amennyiben ezt korábban nem tette meg. E szabály alkalmazása elkerülhetővé teszi, hogy a díjköteles úthálózatra véletlenül felhajtók pótdíjat kapjanak. Egyben lehetőséget ad arra, hogy az utazási tervet az úthasználó a valós igényekhez igazítsa, és ne ahhoz, hogy a felhajtás előtt hol tudja megváltani az e-matricát. A rendelkezés ételmében a jogosultságok érvényessége gyakorlatilag a vásárlást megelőző 60. percben kezdődik.

A pótdíj mértéke 

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes e-matricával, jogosulatlan úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzembentartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie. Ennek mértékét az alábbi táblázat tartalmazza.

Pótdíj

A 2019 január elejétől érvényes új szabályozás értelmében, ha sem a járműszerelvény D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó vontató járműve, sem pótkocsija (U díjkategória) nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal, akkor az eddigiektől eltérően nem két, hanem csak egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik, amelynek megfizetésére a vontató jármű üzembentartója vagy tulajdonosa kötelezhető. Abban az esetben is az üzembentartó vagy a tulajdonos köteles megfizetni a kirótt pótdíjat, ha a vontató jármű igen, a vontatmány viszont nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal.

A pótdíjkülönbözet mértéke

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ha az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest nem alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni. A pótdíjkülönbözet mértékét az alábbi táblázat tartalmazza. 

Díjkülönbözet