Jogosulatlan úthasználat és büntetések

Ha bármely díjköteles magyarországi útszakaszon, a gépjármű érvényes használati jogosultsága nélkül halad, akkor az kivétel nélkül, minden esetben jogosulatlan úthasználatnak minősül!

Abban az esetben, ha ellenőrzéskor a gépjármű nem rendelkezik érvényes matricával, akkor minden esetben pótdíjat kell fizetni. Ez a díj az ellenőrzés alá vont járműhöz tartozó díjkategória szerinti összeg. Az úthasználat jogosságát vagy az ellenőrző szelvény igazolhatja, vagy ha a díj elektronikusan került kifizetésre, akkor a nyugtázó értesítés az igazolás.

Érvénytelen úthasználatai jogosultság

Olyan esetben, ha a jármű vezetőjénél van úthasználati engedély, azonban az mégsem érvényes, akkor szintén jogosulatlanul használja az adott útszakaszt. Ilyen például, ha

  • nem egyezik a rendszám a szelvényen a jármű rendszámával
  • a matrica érvényessége még nem kezdődött meg, illetve lejárt
  • a jogosultság alacsonyabb díjkategóriára szól, mint ami az ellenőrzött gépjármű jogosultsága lenne
  • eltérő felségjel, vagyis a szelvényen szereplő felségjel eltér a forgalmi rendszámon lévő – valós – felségjeltől

A pótdíj összege

Fenti esetekben, jogosulatlan úthasználat miatt pótdíjat kell fizetni, a jármű kategóriájának megfelelő mértékben. Ha egyáltalán nincsen jogosultság, akkor a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell megfizetni. Ha ellenőrzéskor - az egyébként érvényes - úthasználati díjkategória alacsonyabb a járműhöz tartozó valódi kategóriánál, akkor a különbözetet kell megfizetni, de legalább a legalacsonyabb pótdíj összegét. Itt maximális pótdíj nem állapítható meg!

A fizetési határidő helyszíni ellenőrzéskor az adott naptól, elektronikus ellenőrzés esetén a felszólító levél kézhezvételétől kezdődik.

A pótdíjat a helyszíni ellenőrzéskor módunkban áll azonnal kifizetni bankkártya használattal, illetve postai csekken vagy átutalással. Lehetőség van továbbá a kifizetésre bármelyik ügyfélszolgálati irodában is. Ha elektronikus ellenőrzés után kapunk postán kézbesített fizetési felszólítást, akkor a kézhezvételt követően szintén kifizethető ez mindhárom módon (postai csekk, átutalás, ügyfélszolgálatnál személyesen).

Az e-matrica megvásárlását megelőző 60 percben nem lehet pótdíjat kiszabni

A díjköteles úthálózatra lépéstől számítva 60 perc áll az úthasználó rendelkezésére, hogy úthasználati jogosultságot vásároljon, amennyiben ezt korábban nem tette meg. E szabály alkalmazása elkerülhetővé teszi, hogy a díjköteles úthálózatra véletlenül felhajtók pótdíjat kapjanak. Egyben lehetőséget ad arra, hogy az utazási tervet az úthasználó a valós igényekhez igazítsa, és ne ahhoz, hogy a felhajtás előtt hol tudja megváltani az e-matricát. A rendelkezés ételmében a jogosultságok érvényessége gyakorlatilag a vásárlást megelőző 60. percben kezdődik.

A pótdíj mértéke 2023-ban 

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes e-matricával, jogosulatlan úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzembentartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie. Ennek mértékét az alábbi táblázat tartalmazza (bruttó összegek).

Díjkategória 60 napon belüli megfizetés esetén (alap pótdíj 60 napon túli megfizetés esetén (emelt pótdíj)
D1, D2 18 750 Ft 74 970 Ft
B2 84 330 Ft 337 290 Ft

 

A 2019 január elejétől érvényes új szabályozás értelmében, ha sem a járműszerelvény D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó vontató járműve, sem pótkocsija (U díjkategória) nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal, akkor az eddigiektől eltérően nem két, hanem csak egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik, amelynek megfizetésére a vontató jármű üzembentartója vagy tulajdonosa kötelezhető. Abban az esetben is az üzembentartó vagy a tulajdonos köteles megfizetni a kirótt pótdíjat, ha a vontató jármű igen, a vontatmány viszont nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal.

A pótdíjkülönbözet mértéke 2023-ban

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ha az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest nem alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni. A pótdíjkülönbözet mértékét az alábbi táblázat tartalmazza (bruttó összegek). 

Megváltott díjkategória Gépjárműre vagy szerelvényre irányadó díjkategória Pótdíjkülönbözet összege 60 napon belüli megfizetés esetén Pótdíjkülönbözet összege 60 napon túli megfizetés esetén
D1 D2 9 440 Ft 37 800 Ft
D2 D2+U 9 440 Ft 37 800 Ft
B2 B2+U 9 440 Ft 37 800 Ft
D1, D2, U B2 65 580 Ft 262 320 Ft