Az autópálya matricák átírása

Vannak olyan esetek, amikor az általunk megvásárolt autópálya matricát mi már nem tudjuk használni, viszont az árát kifizettük és nem szeretnénk, ha anyagi kár érne bennünket.

Ilyenkor megvan a lehetőség átírásra, de mivel a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. kizárólagos hatáskörrel rendelkezik, így a felmerült helyzetben csak hozzájuk fordulhatunk.

Olyankor, amikor a gépjármű tulajdonosa a tulajdonjogát év közben ruházza át, vagy a gépjármű használatára megszűnik a jogviszonya, akkor kérhető ez a jogosultság egy másik gépjárműre. Mivel átíráskor a forgalmi rendszám megváltozik, feltétlenül át kell adni a matrica vásárlásakor kapott szelvényt, vagy a nyugtázást igazoló értesítést.

Továbbá szükség lesz az új gépjármű forgalmi engedélyére is, hogy igazolni tudjuk a díjkategória egyezését. Ezen kívül be kell mutatni a jármű eladását igazoló, hitelesített okiratot, illetve a más okból történő használati jogviszony megszűnését igazoló okmányt.

Ha a két gépjármű üzembentartója azonos, akkor a forgalmi rendszám változás átvezetésének igazolásához általában elég, ha mindkét jármű forgalmi engedélyét bemutatjuk. Az átírási díj összege: 1470,- Ft, mely tartalmazza az általános forgalmi adót is.

A matrica átírását még a következő esetekben lehet igénybe venni:

  • téves felségjel – 1470,- Ft ellenében, átírható a javított felségjelre, ehhez be kell mutatni az igazoló szelvényt, és a forgalmi engedélyt
  • rendszámcsere – a kérelemre NÚSZ Zrt. átírja az új rendszámra (igazolni kell a rendszám cseréjét, hivatalos papírral)
  • autólopás vagy baleset általi totálkár – NÚSZ Zrt. az új gépjárműre, az előzővel megegyező díjkategóriára, valamint annak érvényességi idejére szóló ellenőrző szelvényt bocsájt ki, mely a jogosultság megvásárlását igazolja (1470,- Ft)
  • kategória megváltoztatása - a megfelelő különbözet megfizetése, illetve visszaigénylése után módosítják az új díjkategóriára, azzal a feltétellel, hogy az új jogosultsághoz tartozó rendszámnak meg kell egyeznie forgalmi engedélyben szereplő rendszámmal. (1470,- Ft)
  • téves kitöltés – rendszám elírás esetén lehetőség van a módosításra, maximum három karakterig, ehhez be kell mutatni a forgalmi engedélyt, a jogosultságot bizonyító ellenőrző szelvényt, és átírási díjat kell fizetni, ami 1470,- Ft / jogosultság.